Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti a Potvrdenie o chorobe

19.08.2021 08:52

Vážení rodičia,

prosíme Vás, aby ste venovali pozornosť aktuálne platnému školskému semafóru na šk.rok 2021/2022, najmä stranám 10,11,12.

Ďakujem

Oznámenie-o-výnimke-z-karantény.docx (19381)
Písomné-vyhlásenie-návštevníka-o-bezpríznakovosti.docx (19213)
Písomné-vyhlásenie-o-bezpríznakovosti.docx (22268)
Vyhlásenie-zákonného-zástupcu.docx (17823)

školský semafór.pdf (6137858)