Oznam

08.07.2020 08:37

Prosíme rodičov ,aby doručili  kópiu rozhodnutia  o prijatí do základnej školy. Ďakujeme