Oznam pre rodičov detí, ktoré plnia povinné predprimárne vzdelávanie / prípravka/

24.03.2022 08:03

Vážení rodičia

k zápisu do ZŠ je potrebné doniesť potvrdenie z MŠ o plnení predprimárneho vzdelávania Vášho dieťaťa.

Toto potvrdenie sa vydáva na žiadosť zákonných zástupcov dieťaťa na účely prijatia dieťaťa na základné vzdelávanie podľa § 60 ods. 1 školského zákona.

Prosím Vás,aby ste si požiadali o potvrdenie v časovom predstihu