Oznam o zmene vo výške poplatkov za MŠ

03.01.2023 10:48

Vážení rodičia

v prílohe Vám preposielam : Všeobecne záväzné nariadenie mesta Košice č. 237 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mesto Košice.

Prosím o preštudovanie zmien, ktoré Vás čakajú v oblasti platieb

vzn237.pdf (265022)