Otvorená hodina pre rodičov detí z krúžku AJ

07.05.2019 14:49

Pozývame rodičov na : Otvorenú hodinu detí v rámci  krúžku anglického jazyka.

Dňa 28.05.2019 o 15,00 hod . v MŠ

Váš  záujem prosíme nahlásiť do 24.05.2019 p.učiteľkám v III. a IV. triede