Osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania

31.05.2018 10:39

Vážení rodičia

Na základe zákona č.245/2008 Z.z

Vydáva Riaditeľka materskej školy

Osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania

len na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu