Október, mesiac úcty k starším

12.10.2023 12:05

Vážení rodičia, 

mesiac október je mesiacom, kedy prejavujeme úctu k starým rodičom ešte intenzívnejšie, než vo všedné dni. Aj naše deti si preto pripravujú pre svojich starkých milé vystúpenie. Poobedie pre starkých sa uskutoční 26.10.2023 o 15:00 hod. v priestoroch MŠ. 

Prosíme mamičky, ktoré by boli  ochotné podieľať sa na malom občerstvení pre starkých, aby svoj záujem nahlásili v kmeňovej triede svojho dieťaťa. 

Za spoluprácu vopred ďakujeme.