Ocenenie Materskej školy

14.11.2018 09:59

Naša Materská škola získala Certifikát " Na ceste k zelenej škole" v prioritnej téme - Zeleň a ochrana prírody.

Aj touto cestou ďakujem všetkým rodičom a občanom obce, ktorí sa tiež pričinili o získanie Certifikátu a to v rámci brigád pri revitalizácii školského dvora.

Verím, že na jar sa opäť spoločne budeme snažiť o ďalšie plnenie programu v tomto projekte.

 

Bc. Miriam Kantorová

SAM_4494.JPG (2646682)
SAM_4496.JPG (2720690)