Obedy zadarmo a daňový bonus na dieťa od 1.8.2021 PREDŠKOLÁCI

10.08.2021 13:38

 

Vážení rodičia

Vzhľadom na právne úpravy zákona o dotáciách účinné od 01.08.2021 sa v súvislosti s poskytnutím dotácie na stravu na obdobie od 01.09.2021 do 31.12.2021 upravujú povinnosti a podklady, o ktorých si Vás týmto dovoľujeme informovať. Celé znenie , ako aj výklad tohto zákona si môžete preštudovať na tejto web.stráne:

https://www.upsvr.gov.sk/socialne-veci-a-rodina/dotacie-pre-deti/poskytovanie-dotacii-na-stravu-v-novom-skolskom-roku-2021-2022.html?page_id=1102173

Rodičia, ktorých sa táto úprava týka, predložia pri nástupe dieťaťa do MŠ vyplnené čestné vyhlásenie:

čestné-vyhlásenie-do-2021.docx (17973)