Noví členovia Rady rodičov

24.05.2019 12:54

Dňa 23.05.2019 sa konalo ZRMŠ, na ktorom si prítomní rodičia volili nových členov Rady rodičov

Noví členovia preberú funkcie od 01.09.2019

Predseda RR:

JUDr. Juraj Langer

Podpredseda:

MUDr. Zuzana Štefániková

Hospodárska správa - financie:

Lucia Minčáková

Členovia :

Mgr. Dorotka Eleková, 

RNDr. Kvetoslava Vrancová

Bývalým členom ďakujeme za spoluprácu a prajeme veľa osobných úspechov