Nové opatrenia a prehlásenia od 28.02.2022

25.02.2022 18:04
Vážení rodičia,
na stránku som nahrala nové platné potvrdenia od 28.02.2022, týkajúce sa vstupu do MŠ po chorobe dieťaťa, ako aj nový školský semafor. Prosím venujte týmto tlačivám pozornosť a v pondelok pri návrate detí Vás prosím, aby ste ich odovzdali v kmeňovej triede dieťaťa.
V školskom semafore sú dôležité zmeny zvýraznené červenou farbou, pozornosť poprosím venovať aj str. 10 o nosení rúška po kontakte s pozit.osobou, ako aj o nosení rúška po ukončení karantény. Napriek tomu, že majú odporúčací charakter, bola by som za to, aby boli skôr záväznými z dôvodu vysokej infekčnosti omicronu.
 
 

 

prehlásenie o bezpríznakovosti 28.02.2022.docx (25774)

prehlásenie o výnimke 28.02.2022.docx (24015)
školský semafór od 28.02.2022.pdf (8595344)