Možnosť prihlásiť svoje dieťa do dramatického krúžku

13.09.2023 13:20
Dávame do pozornosti možnosť prihlásiť svoje dieťa do dramatického krúžku v priestoroch MŠ.
Práca v krúžku začne od 01.10.2023 pod vedením p.u. Grantnerovej a Tóthovej