MESTO POVOLANÍ

11.04.2018 13:27

 Deti zo Iv. triedy sa zúčastnili prezentácie MESTO

POVOLANÍ, na ktorej sa oboznámili a prakticky si vyskúšali rôzne druhy
povolaní. Získali zaujímavé informácie a predstavu o tom, čo všetko
vykonávajú dospeláci na pracoviskách