Mesiac úcty k starkým

03.10.2022 15:53

 

Vážení rodičia

13.10.2022 o 15,00 hod sa uskutoční v našej materskej škole popoludnie so starkými. 

Deti si pripravujú pre svoje babičky a deduškov pekné pásmo

Už sa tešia, ako strávia spoločné popoludnie.