KARNEVAL

10.01.2019 12:40

Dňa 12.02.2019 o 10,30 hod. sa uskutoční v Kultúrnom dome  Karneval pre deti MŠ. 

Animačný program pre deti pripraví CVČ Domino.

Vstupné : 1,-€ na dieťa / hradené zo zdrojov ZRMŠ

Doprava: podľa počasia / pešo / , prípadne MHD. / poprosím lístok pre deti vo veku 6 rokov /

Prosíme o výpomoc mamičky, ktoré v tomto termíne budú mať voľno a chuť prísť sa zabaviť s deťmi.

Občerstvenie: Mamičky, ktoré by boli ochotné napiecť niečo sladké, slané pre deti / prosíme nahlásiť v MŠ /

Kostýmy prinesiete deťom do MŠ