informácia k postupu škôl vo veci práv a povinností rodičov.

12.03.2020 13:00

Vážení rodičia

dávame Vám do pozornosti odporúčania MŠSR, pre rodičov, ktoré sú záväzné pri zápise dieťaťa do MŠ , ale i do ZŠ,ktoré nájdete v rubrike DOKUMENTY