Hľadáme sponzorov na revitalizáciu detského ihriska

09.05.2017 10:29

Vážení rodičia

Obraciam sa na Vás s prosbou o pomoc, pri spolufinancovaní revitalizácie nevyužívanej plochy na reailizáciu pokládky na športové účely

Viac info v prílohe

Ďakujem

Vážení rodičia.pdf (350815)