Halloween

12.10.2023 11:53

Už sa to blííííííži. 

25. 10.2023 sa bude zostrašidelnievať v KD Barca.

Pozývame rodičov a deti dňa 25.10.2023 o 15:30 hod. na halloweensku diskotéku spojenú so súťažou o najkrajšiu tekvicu. 

Pokyny:

1. deti prídu v doprovode rodičov do KD,

2. do KD rodičia prinesú vyrezanú tekvicu,

3. prosíme rodičov, aby priviedli len zdravé deti s ohľadom na zvýšený výskyt respiračných ochorení a s ohľadom na zdravé deti,

4. prosíme zvážiť prítomnosť starších súrodencov na podujatí MŠ.