Dôležité

16.05.2023 09:26

Rodičia detí, ktorých súrodenci navštevujú ZŠ, prosím dôsledne skontrolujte deťom vlasy, pretože máme vedomosť o výskyte vší medzi deťmi a už aj v MŠ sa dnes vyskytli.