Dobrovoľný príspevok ZRMŠ

24.01.2017 10:14

Dobrovoľný príspevok ZRMŠ na 1 dieťa predstavuje €8,-/mes. = €40,- polročne (za 5mes.) + 4,50 € na hygienické potreby na I.polrok

  Číslo účtu ZRMŠ: SK2809000000000579145662 ,VS: 42104190 (IČO ZRMŠ)
Správa pre príjimateľa: ZRMS + meno a priezvisko žiaka + trieda