Depistáž na posúdenie školskej spôsobilosti

21.01.2020 12:29

Dňa 17.2 -18.2.2020 sa uskutoční v materskej škole v spolupráci s CPPP depistáž detí na posúdenie školskej spôsobilosti.

Všetky informácie dostanú rodičia prípravkárov od tr.učiteľky v kmeňovej triede dieťaťa