Činnosť Rady rodičov

11.11.2020 06:59

Vážení rodičia,

vzhľadom na prebiehajúcu mimoriadnú pandemickú situáciu, Vás prosím, aby ste po príchode do MŠ svojim podpisom vyjadrili  súhlas/nesúhlas s predĺžením činnosti Rady rodičov v pôvodnom zložení, nakoľko nie je možné zvolať rodičovské združenie / zákaz zhromažďovania / a voliť nových zástupcov za jednotlivé triedy.

Ďakujem