Batôžkový projekt - poďakovanie

20.11.2020 12:58

Ďakujeme rodičom, ktorí sa zapojili do projektu a venovali deťom  z 3 krajín rôzne predmety osobnej spotreby