3. stretnutie Rady rodičov

25.01.2016 15:30

Dňa 25.1.2016 sa uskutočnilo 3.stretnutie rady rodičov:

predsedníctvo_25.1.2016.pdf

Zároveň bolo predsedníctvo oboznámené s hospodárením financií ZRMŠ za obdobie 1.9.-31.12.2015

Financie_2015.pdf