2% z dane z príjmu

03.04.2019 09:43

Vážení rodičia

Opäť sa na Vás obraciame s prosbou o poskytnutie 2% zo zaplatenej dane z príjmu pre našu Materskú školu

Tlačivo sa nachádza v sekcii " DOKUMENTY". V prípade záujmu Vás prosíme vyplniť a doniesť aj s potvrdením o príjme do materskej školy

Tlačivo si môžete prevziať aj v priestoroch materskej školy / chodba pri vchode /

Uvítame aj pomoc z vašej strany, ak by ste oslovili svojich známych s prosbou o poskytnutie 2%

Za každé euro Vám ďakujeme