2. stretnutie Rady rodičov

20.10.2015 16:00
 
 Dňa 20.10.2015 sa o 16,00 uskutočnilo 2. stretnutie Rady rodičov v MŠ v Košiciach - Barci
  • o priebehu stretnutia sa dozviete viac v zápisnici :-)

Zápisnica_20.10..doc


Prosíme rodičov, ktorí majú akékoľvek otázky na vedenie MŠ, aby ich smerovali na vedenie MŠ prostredníctvom triednych zástupcov, ich mailové a telefonické kontakty nájdete v rubrike "Tím rodičov" alebo "Združenie MŠ".
 
Ďakujeme!

Bc. Kantorová