Knižnica

Dňa 23.9. naše detičky III. a IV. tr. Stonožky a Motýliky navštívili knižnicu v Košiciach - Barci a dostali "zápisné listy", ktoré môžu rodičia vyplniť a tým  zapísať svoje detičky do knižnice.

Polatok za knižnicu je 0,50 cent/rok.

Knihy budú deti vracať raz mesačne vždy podľa dohodnutého termínu z predošlej návštevy.
Termín zverejníme v predstihu (mimoriadne aktívni rodičia môžu chodiť s deťmi do knižnice aj v priebehu mesiaca :) 


Verejná knižnica Jána Boccatia Košice

Abovská 32 (kaštieľ)

040 17 Košice - Barca 

Zodpov. pracovník: p. Mária Ľachovičová

Tel.kontakt: 0905 802 548

Mail: kniznicabarca@vkjb.sk

 

Pondelok: 12.00 - 16.00 hod. 

Utorok: ZATVORENÉ

Streda: 11.00 - 18.00 hod.

Štvrtok: 11.00 - 16.00 hod.

Piatok: ZATVORENÉ