Sárka Kolesárová, 1. miesto v športovej súťaži. Gratulujeme

Karneval v MŠ

Jahodná 14.01.2019

Vianočná besiedka

Mikuláš s UsmievAnkou