Deň zdravej výživy 03.10.2019

Sferické kino - O zvieratkách 09.10.2019

Šarkaniáda 04.10.209

Vystúpenie v DSS ViaLux 11.10.2019