Dobré vedieť

Otváracia doba MŠ: Pondelok - Piatok od 6,30 - 17,00

Deti sa schádzajú od 6,30 do 7.00 v určenej triede, ktorá je zberná a popoludní ostávajú v zbernej tirede v čase od 16.15 do 17.00 hod.             (o 8,00 hod. sa vchodové dvere zamykajú) 

 •  po prevzatí dieťaťa opustiť priestory školského dvora (prečítať si "šk.poriadok" a riadiť sa ním)
 •  do škôlky nenosiť choré dieťa, ktoré nepatrí do kolektívu (prečítať si "ranný filter")
 •  v prípade choroby, nie je potrebné dieťa odhlasovať ani v MŠ, ani v jedálni - stravu nahlasujú učiteľky ráno o 8.hod. podľa aktuálneho počtu detí 
 • rodič, ktorého dieťa je mimo MŠ viac než 5 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní, potrebuje doniesť po nástupe dieťaťa do MŠ potvrdenie od lekára, že je zdravé
 •  spolupracovať a aktívne sa zapájať do diania škôlky a tvorení webu :-)

Poplatky za školné a stravné sú uvedené v rubrike "financie - poplatky za MŠ"

Rodičia priespievajú hygienickými potrebami pre svoje detičky každý šk. pol rok:   

POZOR!    Rodičia nenoste deťom hygienické potreby, tie sa objednávajú centrálne. Rozpis je informačný, aby ste vedeli, čo sa pre Vaše deti objednáva a v akom objeme.

Za hygienické potreby je však potrebné uhradiť poplatok 4,50€  spolu s poplatkom do fondu ZRŠ

 • 8 ks toaletný papier
 • 1 bal. servítky
 • 1 bal. hygienické vreckovky
 • 2 ks tekuté mydlo (stačí náplň)
 • 1 bal. vlhčené utierky - len I. trieda
 • 1 pohárik, zub.pastu + zub.kefku - len predškoláci

Novoprijaté detičky potrebujú vedieť:

 • ovládať hygienické návyky (žiadne plienky), oznámiť potrebu ísť na záchod p.učiteľke
 • snaha samostatne jesť lyžicou a piť (aspoň na krátku dobu) 
 • vedieť sa vysmrkať

Novoprijaté detičky potrebujú priniesť:

 • obliečku na paplón veľkosti 140 x 90cm a vankúš veľkosti 65 x 40 cm
 • paplón a vankúš - každé dieťa bude mať vlastné, nakoľko sa zvyšuje počet alergikov a mš nie je schopná pokryt finančné náklady na obmenu paplónov a vankúšov
 • plachtu
 • pyžamo
 • prezuvky s bielou podrážkou
 • detský uterák na ruky
 • náhradné oblečenie označené menom 
 • fotokópia preukazu poistenca dieťaťa

MŠ pripravuje adaptačný program pre novoprijaté deti s názvom "Smelé detičky" - viac o ňom sa dozviete v rubrike O škôlke - dokumenty pod názvom "Adaptačný program_2016"

V posledných rokoch sa deti adaptujú v prostredí materskej školy veľmi dobre, ťažšie je to s adaptáciou rodičov... Dajte deťom pocítiť, že ste na ne hrdí, že ho veľmi ľúbite a pobyt medzi kamarátmi je tá najúžasnejšia vec. Strach vo vašich červených očiach mu istotu nedodajú. Akékoľvek otázky a obavy riešte otvorenou komunikáciou s učiteľkami. Veľa šťastia!