Archív článkov

Doplňujúce voľby do Rady školy

17.09.2019 13:22
Vážení rodičia Dňa 23.09.2019 sa uskutočnia doplňujúce voľby do Rady školy. Voľby sa uskutočnia v priestorch MŠ Hečkova 13 v čase od 15,00 do 16,45 Z kandidátov sa môže označiť na lístku len jeden kandidát   Kandidáti na voľby do Rady školy - zástupca...

Zber papiera

02.09.2019 10:42
Dňom 09.09.2019 vyhlasujeme zber papiera Papier prosíme nosiť zviazaný Ďakujeme

Plenárne ZRMŠ

02.09.2019 10:38
Vážení rodičia Dňa 09.09.2019 / pondelok / o 16,00 sa uskutoční plenárne Združenie rodičov materskej školy Program: 1. Rada rodičov - predstavenie členov 2. Voľba člena do Rady školy - doplnenie 1 rodiča 3. odsúhlasenie príspevku na ZRMŠ - financovanie mimoškolských aktivít 4.  Predstavenie...

Noví členovia Rady rodičov

24.05.2019 12:54
Dňa 23.05.2019 sa konalo ZRMŠ, na ktorom si prítomní rodičia volili nových členov Rady rodičov Noví členovia preberú funkcie od 01.09.2019 Predseda RR: JUDr. Juraj Langer Podpredseda: MUDr. Zuzana Štefániková Hospodárska správa - financie: Lucia Minčáková Členovia : Mgr. Dorotka...

Úhrada poplatku ZRMŠ

11.01.2019 08:09
Prosíme rodičov, aby do 15.02.2019 uhradili dobrovoľný príspevok do fondu ZRMŠ za II.polrok Suma: 44,50€ / 40,-€ príspevok , 4,50€ hygienické potreby/  Číslo účtu ZRMŠ: SK2809000000000579145662 VS: 42104190   Do poznámky prosíme uviesť meno a priezvisko dieťaťa , nie...

Ak neobmedzujete svoje deti, tak to nie je výchova!

14.11.2018 10:22
Vážení rodičia, Často sa stretávame s tvrdením, že dieťa má vychovávať materská škola, základná škola, atď.  Ale toto tvrdenie je mylné.  Dieťa vychováva predovšetkým rodina a teda rodičia. Veta, že Vaše dieťa sa doma takto nespráva, že doma také nie je, často len potláča negatívne...

Zabezpečenie bezpečnosti detí v MŠ

19.10.2018 11:28
Na základe usmernenia vydaného zriaďovateľom Mesto Košice, budeme striktne postupovať podľa uvedeného Zabezpečenie bezpečnosti detí v MŠ.pdf (215658)

Školský poriadok

17.09.2018 13:49
Vážení rodičia, Prosím Vás, aby ste si vo vlastnom záujme dôkladne naštudovali Školský poriadok, nakoľko je to záväzný dokument  MŠ. Je uložený v sekcii :  O škôlke - dokumenty - záväzné dokumenty Ďakujem

Osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania

31.05.2018 10:39
Vážení rodičia Na základe zákona č.245/2008 Z.z Vydáva Riaditeľka materskej školy Osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania len na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu

Stravovanie v MŠ

20.06.2017 10:32
Na základe vyjadrenia RÚVZ sa naša materská škola bude striktne držať uvedenej správy poziadavka-rodicov-v-suvislosti-so-stravovanim-deti-v-ms.pdf (617706)   Bc. Miriam Kantorová riaditeľka MŠ
Záznamy: 1 - 10 zo 61
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>