Archív článkov

Rodičia, deti a panie učiteľky našej škôlky na FB

14.09.2023 10:51
Vážení rodičia na Facebooku máme vytvorenú uzatvorenú súkromnú skupinu. V tejto skupine zverejňujeme všetky aktivity, videá, fotky, oznamy, zdieľame spoločne s Vami život Vašich detí. Ak máte záujem podieľať sa spoločne s ostatnými rodičmi na živote našich - vašich detí v našej mš, prosím...

Možnosť prihlásiť svoje dieťa do dramatického krúžku

13.09.2023 13:20
Dávame do pozornosti možnosť prihlásiť svoje dieťa do dramatického krúžku v priestoroch MŠ. Práca v krúžku začne od 01.10.2023 pod vedením p.u. Grantnerovej a Tóthovej

Orientačný plán činností na tento školský rok 2023/2024

13.09.2023 13:19
Prinášame Vám orientačný plán činností na tento školský rok 27.10.2023 Halloween v KD 6.12.2023 Mikuláš v KD 19.12.2023 Vianočná akadémia v KD 02.02.2024 Karneval v MŠ 31.05.2024 MDD v miestnom parku 28.6.2024 Rozlúčka s predškolákmi v KD ešte pripravujeme výlety, návštevy...

Poplatok do fondu ZRMŠ

13.09.2023 13:18
Vážení rodičia, včera sa uskutočnilo ZRMS, schválil sa príspevok vo výške 40€ Číslo účtu ZRMŠ: SK2809000000000579145662 VS: 42104190 (IČO ZRMŠ) Do poznámky prosíme uviesť meno a triedu dieťaťa Príspevok za I.polrok uhradiť do 20.9.2023

Platby z Vašich príspevkov

24.05.2023 13:00
Vážení rodičia, do podkapitoly výdavky sme zverejnili ďalšie platby z Vašich príspevkov. 

Zelený certifikát

03.05.2023 13:21
Naša materská škola získala: Zelený certifikát a logo ste získali za odovzdaný elektroodpad a/alebo použité batérie v roku 2022. Tento dokument je potvrdením, že Vaša spoločnosť/organizácia pristupuje zodpovedne k ochrane životného prostredia aj správnym triedením...

Podmienky čerpania dotácie na stravu

30.03.2023 13:04
Podmienky čerpania dotácie v tej forme ako je teraz, od 01.05.2023 končia. Od 01.05.2023 majú všetky deti v poslednom ročníku MŠ (prípravkári) a žiaci v ZŠ,  na základe  podania uvedenej  Žiadosti,  nárok  na dotáciu na obed bez toho, aby prišli...

ZMENA VÝŠKY POPLATKOV - ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ

09.01.2023 12:11
Od 1.1.2023 sú poplatky za stravu dieťaťa nasledovné: Desiata          0,55 eur Obed              1,30 eur  Olovrant          0,45 eur SPOLU:           2,30 eur  + Réžia...

Oznam o zmene vo výške poplatkov za MŠ

03.01.2023 10:48
Vážení rodičia v prílohe Vám preposielam : Všeobecne záväzné nariadenie mesta Košice č. 237 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mesto Košice. Prosím o preštudovanie zmien, ktoré Vás čakajú v oblasti platieb vzn237.pdf...

ŠKOLSKÝ PORIADOK

04.10.2022 07:29
Prosíme rodičov, aby si prečítali ŠKOLSKÝ PORIADOK, ktorý je zverejnený na webe mš v sekcii "O škôlke - Dokumenty - Záväzné dokumenty MŠ". 
Záznamy: 1 - 10 zo 70
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>