Archív článkov

Významné umiestnenie v medzinárodnej súťaži tanečníkov

21.06.2019 08:27
Veľmi nás teší, keď vieme o šikovnosti naších detí. Prednedávnom to bol Maťko Ferencz, ktorý sa stal najmladším účastníkom Runway run.  Včera sa k nám doniesla správa aj o významnom úspechu ďalšej malej šikovnice. Ella Puchallová sa umiestnila v rámci svetovej súťaže v tanci DANCE FEVER na...

Opravné fotenie

21.06.2019 08:24
DŇa 24.06.2019 v pondelok sa uskutoční náhradný termín fotenia. Fotiť sa budú deti len na spoločné foto

POĎAKOVANIE RODIČOM MŠ

21.06.2019 08:22
Riaditeľka MŠ spolu s kolektívom MŠ ďakuje všetkým rodičom detí MŠ za zakúpenie interaktívnej tabule do III.triedy. Vďaka tejto investíci sa značne obohatí vzdelávanie detí v MŠ   Ďakujeme

Výlet - Údolie manitou

31.05.2019 11:56
Dňa 26.06.2019  sa uskutoční výlet Vláčikom do Údolia manitou. Náklady budú hradené z prostriedkov ZRMŠ. Prosíme deťom zabezpečiť adekvátnu obuv, odev a ošetriť proti kliešťom. Každé dieťa bude mať pokrývku hlavy!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Dieťa si prinesie: fľašu s čistou vodou, sladkosť bez...

Rozlúčka s predškolákmi

24.05.2019 13:04
Rozlúčka s predškolákmi sa uskutoční dňa 27.06.2019 od 16,00 hod. do 17,00 hod. Rozlúčka sa bude konať spoločne s rodičmi  detí zo IV. triedy v priestoroch IV.triedy.  

Noví členovia Rady rodičov

24.05.2019 12:54
Dňa 23.05.2019 sa konalo ZRMŠ, na ktorom si prítomní rodičia volili nových členov Rady rodičov Noví členovia preberú funkcie od 01.09.2019 Predseda RR: JUDr. Juraj Langer Podpredseda: MUDr. Zuzana Štefániková Hospodárska správa - financie: Lucia Minčáková Členovia : Mgr. Dorotka...

Zátvor MŠ počas letných prázdnin

24.05.2019 12:49
Zátvor MŠ v čase letných prázdnin je v termíne od 01.07.2019 do 26.07.2019 Počas zátvoru je náhradnou materskou školou: MŠ Oštepová MŠ bude opäť v prevádzke od 29.07.2019  do 30.08.2019 Žiadame rodičov, aby v prípade záujmu o umiestnenie dieťaťa v MŠ v čase prázdnin zapísali dieťa do tabuliek,...

Košice Runway Run - bežal aj Maťko Ferencz

02.05.2019 08:44
Košice Runway Run hostil viac mužov, na beh sa ich prihlásilo o tretinu viac ako žien. Na trati nechýbali ani deti, ktoré ocenili vzletovú dráhu, na ktorú sa bežne nedostanú, no aj detaily ako svetielka na trati, balóny pri štarte, helikoptéru nad hlavou či medailu v cieli. Najmladší bežec bol...

Úhrada poplatku ZRMŠ

11.01.2019 08:09
Prosíme rodičov, aby do 15.02.2019 uhradili dobrovoľný príspevok do fondu ZRMŠ za II.polrok Suma: 44,50€ / 40,-€ príspevok , 4,50€ hygienické potreby/  Číslo účtu ZRMŠ: SK2809000000000579145662 VS: 42104190   Do poznámky prosíme uviesť meno a priezvisko dieťaťa , nie...

Poďakovanie firme Róbert Tóth - R-Design

28.12.2018 15:23
Ďakujeme firme R- Design a p. Tóthovi, že aj v čase sviatkov bol ochotný zrealizovať montáž ďalšej stohovacej skrine v našej Materskej škole. Opäť vďaka príspevkom od rodičov  sa budú naše deti cítiť bezpečnejšie počas hier a už ich nebudú ohrozovať stohované postieľky. Samozrejme, že aj...
Záznamy: 1 - 10 zo 68
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>