Oznamy

Rada rodičov

14.11.2019 10:33
Dňa 20.11.2019 / streda / o 16,00 hod. sa uskutoční stretnutie členov rady rodičov. Poprosím rodičov , ktorí majú akékoľvek požiadavky, aby tieto delegovali na členov a tie budú prerokované na zasadnutí Pripomínam členov Rady rodičov: Predseda RR: JUDr. Juraj Langer Podpredseda: MUDr....

Mikuláš

14.11.2019 10:31
Dňa 05.12.2019 o 16,00 hod. sa bude konať Mikulášske popoludnie s Usmievankou a Mikulášov v kultúrnom dome v Barci Poprosíme rodičov, aby si deti vyzdvihli osobne o 15,30 a prišli spolu s nimi  do kultúrneho domu

Vianočné fotenie

14.11.2019 10:21
Vážení rodičia Materská škola dostala ponuku na vianočné fotenie. Tento rok bude len vianočné fotenie a na konci školského roka len jedna spoločná fotka. Zvážte záujem o toto fotenie a nahláste záväzne učiteľke v kmeňovej triede Sada je v cene 9€ Náhľad visí na nástenke v MŠ

Info o poplatku do ZRMŠ

01.10.2019 13:48
Vážení rodičia, Vzhľadom k tomu, že MMK  v tomto školskom roku pristúpil k dotácii na hygienické potreby, znížil sa dobrovoľný príspevok na 40,-€ za dieťa. Tí, ktorí ste už však uhradili pôvodnú sumu, teda 44,50€ v II.polroku si z tejto sumy, teda 4,50€ odpočítate a uhradite poplatok vo výške...

Voľby do Rady školy - výsledky

26.09.2019 14:03
Vážení rodičia Dňa 23.09.2019 sa konali doplňujúce voľby do Rady školy. Voľby sa uskutočnli v priestorch MŠ Hečkova 13 v čase od 15,00 do 16,45 Počet voličov: 57 Počet zúčastnených:40 Počet platných hlasovacích lístkov:39 Počet neplatných hlasovacích lístkov: 1 Volebná komisia: p.Rendošová...

Dieťa v modernom svete

18.09.2019 13:02
Vážení rodičia Dávam Vám do pozornosti pripravovanú konferenciu určenú aj pre rodičov. Viac sa o tejto konferencii dočítate v priložených prílohách. Plagát-4-október-2019-konferencia (1).pdf (294266) Pozvánka-4-október-2019-konferencia.pdf (300872)  

Noví členovia Rady rodičov

24.05.2019 12:54
Dňa 23.05.2019 sa konalo ZRMŠ, na ktorom si prítomní rodičia volili nových členov Rady rodičov Noví členovia preberú funkcie od 01.09.2019 Predseda RR: JUDr. Juraj Langer Podpredseda: MUDr. Zuzana Štefániková Hospodárska správa - financie: Lucia Minčáková Členovia : Mgr. Dorotka...

Úhrada poplatku ZRMŠ

11.01.2019 08:09
Prosíme rodičov, aby do 30.10.2019 uhradili dobrovoľný príspevok do fondu ZRMŠ za I.polrok Suma: 40,-€ / dieťa Číslo účtu ZRMŠ: SK2809000000000579145662 VS: 42104190   Do poznámky prosíme uviesť meno a priezvisko dieťaťa , nie rodiča Ďakujeme

Ak neobmedzujete svoje deti, tak to nie je výchova!

14.11.2018 10:22
Vážení rodičia, Často sa stretávame s tvrdením, že dieťa má vychovávať materská škola, základná škola, atď.  Ale toto tvrdenie je mylné.  Dieťa vychováva predovšetkým rodina a teda rodičia. Veta, že Vaše dieťa sa doma takto nespráva, že doma také nie je, často len potláča negatívne...

Školský poriadok

17.09.2018 13:49
Vážení rodičia, Prosím Vás, aby ste si vo vlastnom záujme dôkladne naštudovali Školský poriadok, nakoľko je to záväzný dokument  MŠ. Je uložený v sekcii :  O škôlke - dokumenty - záväzné dokumenty Ďakujem
1 | 2 >>

Vitajte na našom rodičovskom webe MŠ

Dňa 24.9.2015 sme spustili (rodičia) novú webovú stránku materskej škôlky v Košiciach - Barci, kde sa pokúsime informovať rodičov o všetkom, čo sa deje a bude diať v živote našich detí navštevujúcich našu MŠ. Všetky oznamy a pripravované, či už uskutočnené akcie nájdete v rubrike "Novinky"

A nielen to! Pokúsime sa zodpovedať na vaše otázky: pani učiteľky môžete kontaktovať na mailovej adrese: zastupcamsbarca@gmail.com, do predmetu uviesť meno p.učiteľky. Odpovedia Vám každý piatok, ak budete aktívne písať dohodneme sa s nimi aby odpovedali 2x do týždňa.
Čo sa týka nápadov ako vylepšiť web, píšte na zastupcamsbarca@gmail.com, odpovedať budem často :-)

Vďaka web stránke budeme mať možnosť vyjadriť svoj názor, hlasovať (pripravujeme anketové otázky pre rodičov), byť informovaní o financiách vyzbieraných prostr. ZRMŠ, plánovaných investíciách, sponzorských daroch (web stránka nás bude stáť  €23,95 ročne t.j. platba za doménu webu), budeme môcť zorganizovať častejšie stretnutia rodičov našich detí pri rôznych akciách, rodičovské združenia, či združenia rady rodičov a to nielen raz ročne! 

Tešíme sa, že sa aktívne zapojíte do vytvárania tejto webovej stránky svojimi nápadmi, návrhmi ako zlepšiť web a spoluprácu s MŠ :-)

Novinky

Zabezpečenie bezpečnosti detí v MŠ

19.10.2018 11:28
Na základe usmernenia vydaného zriaďovateľom Mesto Košice, budeme striktne postupovať podľa...

Stravovanie v MŠ

20.06.2017 10:32
Na základe vyjadrenia RÚVZ sa naša materská škola bude striktne držať uvedenej...

Hľadáme sponzorov na revitalizáciu detského ihriska

09.05.2017 10:29
Vážení rodičia Obraciam sa na Vás s prosbou o pomoc, pri spolufinancovaní revitalizácie...