Oznamy

Divadielko Čert a Káča

09.11.2018 12:37
Prosíme rodičov, aby 15.11.2018 priviedli deti do MŠ najneskôr do 7,30 hod. Ďakujeme

Mikuláš s UsmievAnkou

09.11.2018 12:33
Dňa 06.12.2018 o 15,00 sa v Kultúrnom dome v Barci stretneme s Mikulášom , UsmievAnkou a možno bude aj prekvapenie na záver. Formu presunu do KD si dohodneme priebežne,  podľa počasia

Vianočné dielne

09.11.2018 12:31
Dňa 10.12.2018 o 15,30 sa v priestoroch MŠ uskutočnia tradičné Vianočné tvorivé dielne. Rodičov prosíme, aby zabezpečili rôzny kreatívny materiál z ktorého budú spoločne s deťmi vytvárať vianočné ozdoby. Ďakujeme

Vianočná besiedka

09.11.2018 12:18
Vážení rodičia, Dňa 18.12.2018 sa o 16,00 hod. uskutoční v Kultúrnom dome v Barci Vianočná besiedka Program: Vianočná besiedka / kultúrne pásmo Vaších detí / Vianočný bazár  hračiek / prosíme rodičov, aby nosili hračky , ktoré venujú do detského bazára do MŠ / ,  výťažok z bazára bude...

Návšteva bábkového divadla

26.10.2018 13:34
Dňa 15.11.2018 sa deti zúčastnia predstavenia Čert a Káča v bábkovom divadle, príchod do MŠ najneskôr do 7,30 hod. Odchod do BD je o 8,30 Vstupné: 2,-€ osoba Doprava 1,20€ osoba Poplatky budú hradené z fondu ZRMŠ  

POĎAKOVANIE p. starostovi mestskej časti Barca Františkovi Krištofovi

24.10.2018 09:33
Materská škola touto cestou ďakuje pánovi starostovi Františkovi Krištofovi za finančný príspevok vo výške 100,- €  

www.domestospreskoly.sk

28.09.2018 13:51
Vážení rodičia, Materská škola sa zapojila do projektu Domestos pre školy. Nakoľko budeme potrebovať aj vašu spoluúčasť, prikladám link, kde sa môžete oboznámiť s plným znením a podmienkami tohto projektu www.domestospreskoly.sk  

Školský poriadok

17.09.2018 13:49
Vážení rodičia, Prosím Vás, aby ste si vo vlastnom záujme dôkladne naštudovali Školský poriadok, nakoľko je to záväzný dokument  MŠ. Je uložený v sekcii :  O škôlke - dokumenty - záväzné dokumenty Ďakujem

Osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania

31.05.2018 10:39
Vážení rodičia Na základe zákona č.245/2008 Z.z Vydáva Riaditeľka materskej školy Osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania len na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu

Dobrovoľný príspevok ZRMŠ

24.01.2017 10:14
Dobrovoľný príspevok ZRMŠ na 1 dieťa predstavuje €8,-/mes. = €40,- polročne (za 5mes.) + 4,50 € na hygienické potreby na I.polrok   Číslo účtu ZRMŠ: SK2809000000000579145662 ,VS: 42104190 (IČO ZRMŠ) Správa pre príjimateľa: ZRMS + meno a priezvisko žiaka +...
1 | 2 >>

Vitajte na našom rodičovskom webe MŠ

Dňa 24.9.2015 sme spustili (rodičia) novú webovú stránku materskej škôlky v Košiciach - Barci, kde sa pokúsime informovať rodičov o všetkom, čo sa deje a bude diať v živote našich detí navštevujúcich našu MŠ. Všetky oznamy a pripravované, či už uskutočnené akcie nájdete v rubrike "Novinky"

A nielen to! Pokúsime sa zodpovedať na vaše otázky: pani učiteľky môžete kontaktovať na mailovej adrese: zastupcamsbarca@gmail.com, do predmetu uviesť meno p.učiteľky. Odpovedia Vám každý piatok, ak budete aktívne písať dohodneme sa s nimi aby odpovedali 2x do týždňa.
Čo sa týka nápadov ako vylepšiť web, píšte na zastupcamsbarca@gmail.com, odpovedať budem často :-)

Vďaka web stránke budeme mať možnosť vyjadriť svoj názor, hlasovať (pripravujeme anketové otázky pre rodičov), byť informovaní o financiách vyzbieraných prostr. ZRMŠ, plánovaných investíciách, sponzorských daroch (web stránka nás bude stáť  €23,95 ročne t.j. platba za doménu webu), budeme môcť zorganizovať častejšie stretnutia rodičov našich detí pri rôznych akciách, rodičovské združenia, či združenia rady rodičov a to nielen raz ročne! 

Tešíme sa, že sa aktívne zapojíte do vytvárania tejto webovej stránky svojimi nápadmi, návrhmi ako zlepšiť web a spoluprácu s MŠ :-)