Oznamy

Prosba

03.12.2019 14:08
Vážení rodičia Vedúca ŠKJ Vás prosí, aby ste poplatok za stravu uhradili najneskôr do 09.12.2019 Zároveň Vás prosíme, aby ste v pripade záujmu o náhradnú materskú školu túto skutočnosť nahlásili v kmeňových triedach do 15.12.2019

Kúsok lásky zo srdiečka, poslali sme do balíčka, Vianoce pre slovenských seniorov bez rodín

29.11.2019 10:29
Prichádza najkrajšie obdobie v roku. Čas, kedy si všetci všímame ľudí okolo nás viac, ako v bežné pracovné dni. Čas, keď sa zamýšľame nad tým, ako by sme mohli pomôcť, potešiť, obdariť tých, ktorí nemajú vedľa seba svojich milovaných, či...

Vianočná besiedka

27.11.2019 10:17
Dňa 12.12.2019 o 15,30 hod. sa v Aule SVŠ v Barci uskutoční Vianočná besiedka. Poprosíme rodičov, aby sa informovali v kmeňovej triede dieťaťa o prípadných pokynoch učiteliek  

Vianočná burza v MŠ 10.12.2019

22.11.2019 10:03
Myšlienkou burzy je predaj hračiek, ktoré už Vaše deti omrzeli ,detského oblečenia z ktoré už vyrástli, ale i rôznych predmetov do domácnosti, ktoré sa omylom znásobili    Viac sa dozviete v priloženej pozvánke :)   vianočná burza.pdf (300597)

Mikuláš

14.11.2019 10:31
Dňa 05.12.2019 o 16,00 hod. sa bude konať Mikulášske popoludnie s Usmievankou a Mikulášov v kultúrnom dome v Barci Poprosíme rodičov, aby si deti vyzdvihli osobne o 15,30 a prišli spolu s nimi  do kultúrneho domu

Info o poplatku do ZRMŠ

01.10.2019 13:48
Vážení rodičia, Vzhľadom k tomu, že MMK  v tomto školskom roku pristúpil k dotácii na hygienické potreby, znížil sa dobrovoľný príspevok na 40,-€ za dieťa. Tí, ktorí ste už však uhradili pôvodnú sumu, teda 44,50€ v II.polroku si z tejto sumy, teda 4,50€ odpočítate a uhradite poplatok vo výške...

Noví členovia Rady rodičov

24.05.2019 12:54
Dňa 23.05.2019 sa konalo ZRMŠ, na ktorom si prítomní rodičia volili nových členov Rady rodičov Noví členovia preberú funkcie od 01.09.2019 Predseda RR: JUDr. Juraj Langer Podpredseda: MUDr. Zuzana Štefániková Hospodárska správa - financie: Lucia Minčáková Členovia : Mgr. Dorotka...

Úhrada poplatku ZRMŠ

11.01.2019 08:09
Prosíme rodičov, aby do 30.10.2019 uhradili dobrovoľný príspevok do fondu ZRMŠ za I.polrok Suma: 40,-€ / dieťa Číslo účtu ZRMŠ: SK2809000000000579145662 VS: 42104190   Do poznámky prosíme uviesť meno a priezvisko dieťaťa , nie rodiča Ďakujeme

Ak neobmedzujete svoje deti, tak to nie je výchova!

14.11.2018 10:22
Vážení rodičia, Často sa stretávame s tvrdením, že dieťa má vychovávať materská škola, základná škola, atď.  Ale toto tvrdenie je mylné.  Dieťa vychováva predovšetkým rodina a teda rodičia. Veta, že Vaše dieťa sa doma takto nespráva, že doma také nie je, často len potláča negatívne...

Školský poriadok

17.09.2018 13:49
Vážení rodičia, Prosím Vás, aby ste si vo vlastnom záujme dôkladne naštudovali Školský poriadok, nakoľko je to záväzný dokument  MŠ. Je uložený v sekcii :  O škôlke - dokumenty - záväzné dokumenty Ďakujem
1 | 2 >>

Vitajte na našom rodičovskom webe MŠ

Dňa 24.9.2015 sme spustili (rodičia) novú webovú stránku materskej škôlky v Košiciach - Barci, kde sa pokúsime informovať rodičov o všetkom, čo sa deje a bude diať v živote našich detí navštevujúcich našu MŠ. Všetky oznamy a pripravované, či už uskutočnené akcie nájdete v rubrike "Novinky"

A nielen to! Pokúsime sa zodpovedať na vaše otázky: pani učiteľky môžete kontaktovať na mailovej adrese: zastupcamsbarca@gmail.com, do predmetu uviesť meno p.učiteľky. Odpovedia Vám každý piatok, ak budete aktívne písať dohodneme sa s nimi aby odpovedali 2x do týždňa.
Čo sa týka nápadov ako vylepšiť web, píšte na zastupcamsbarca@gmail.com, odpovedať budem často :-)

Vďaka web stránke budeme mať možnosť vyjadriť svoj názor, hlasovať (pripravujeme anketové otázky pre rodičov), byť informovaní o financiách vyzbieraných prostr. ZRMŠ, plánovaných investíciách, sponzorských daroch (web stránka nás bude stáť  €23,95 ročne t.j. platba za doménu webu), budeme môcť zorganizovať častejšie stretnutia rodičov našich detí pri rôznych akciách, rodičovské združenia, či združenia rady rodičov a to nielen raz ročne! 

Tešíme sa, že sa aktívne zapojíte do vytvárania tejto webovej stránky svojimi nápadmi, návrhmi ako zlepšiť web a spoluprácu s MŠ :-)

Novinky

Zabezpečenie bezpečnosti detí v MŠ

19.10.2018 11:28
Na základe usmernenia vydaného zriaďovateľom Mesto Košice, budeme striktne postupovať podľa...

Stravovanie v MŠ

20.06.2017 10:32
Na základe vyjadrenia RÚVZ sa naša materská škola bude striktne držať uvedenej...