Oznamy

Výlet, rozlúčka so škôlkou

25.05.2022 13:47
Vážení rodičia, 09.06.2022 sa uskutoční výlet do Skanzenu v obci Myšľa. Príchod detí ráno do MŠ: do 8,00 odchod z MŠ o 8,30 Preprava: autobus poplatky: 110,- € doprava / hradená z fondu ZRMŠ/ vstupné: 2,-€ / hradí každý rodič sám za dieťa, môžete odovzdať v kmeňovej triede dieťaťa / Prosíme deťom...

Zátvor MŠ

18.05.2022 15:24
Vážení rodičia, po konzultácii s RUVZ z dôvodu pretrvávajúcej vysokej chorobnosti detí v MŠ, bude zátvor v termíne od 19.05.2022 do 23.05.2022. MŠ bude opäť v prevádzke od 24.05.2022

Prehlásenie o bezpríznakovosti a ospravedlnenie neprítomnosti dieťaťa plniace PPV

11.05.2022 11:48
Vážení rodičia v sekcii o škôlke - dokumenty, je nahraté nové tlačivo Ospravedlnenie neprítomnosti Podľa rozhodnutia ministra školstva rodič môže svojím rozhodnutím ospravedlniť žiaka na 5 po sebe idúcich vyučovacích dní/dieťa s povinným predprimárnym vzdelávaním na 7 po sebe idúcich vyučovacích...

ZRMŠ pre IV triedu

27.04.2022 12:13
Vážení rodičia z dôvodu internej potreby sa uskutoční ZRMŠ , ale iba pre rodičov detí IV.triedy Dňa : 03.05.2022 v čase: od 15,30 hod Vaša prítomnosť je dôležitá

Oznam pre rodičov detí, ktoré plnia povinné predprimárne vzdelávanie / prípravka/

24.03.2022 08:03
Vážení rodičia k zápisu do ZŠ je potrebné doniesť potvrdenie z MŠ o plnení predprimárneho vzdelávania Vášho dieťaťa. Toto potvrdenie sa vydáva na žiadosť zákonných zástupcov dieťaťa na účely prijatia dieťaťa na základné vzdelávanie podľa § 60 ods. 1 školského zákona. Prosím Vás,aby ste si...

POZOR - úprava prevádzkovej doby

21.03.2022 11:32
Na základe žiadosti viacerých rodičov, sme pristúpili k zmene prevádzky materskej školy Materská škola bude v prevádzke od 6,30 hod do 16,30 hod od 28.03.2022

Úprava fotogalérie

09.03.2022 10:30
Milí rodičia, pridali sme do fotogalérie všetky najnovšie fotky z podujatí, ktoré sa v nešej MŠ konali

Zápis detí do MŠ na šk.rok 2022/2023

02.03.2022 09:25
Zápis detí do materskej školy Materská škola Hečkova 13, Košice – Barca 040 17    Termín:           02.05.2022   od 10.00 hod.   do 13.00 hod....

Nové opatrenia a prehlásenia od 28.02.2022

25.02.2022 18:04
Vážení rodičia, na stránku som nahrala nové platné potvrdenia od 28.02.2022, týkajúce sa vstupu do MŠ po chorobe dieťaťa, ako aj nový školský semafor. Prosím venujte týmto tlačivám pozornosť a v pondelok pri návrate detí Vás prosím, aby ste ich...

Prevencia ochrany zdravia pred PEDIKULÓZOU

10.02.2022 10:51
Usmernenie pre prípad šírenia vši detskej hlavovej (Pediculus capitis) v zariadeniach pre deti a mládež   DIAGNOSTIKA Dôležitá je dôkladná prehliadka vlasov, hlavne časť hlavy za ušnými lalokmi a v zátylku. Jediným spoľahlivým...
1 | 2 | 3 >>

Vitajte na našom rodičovskom webe MŠ

Dňa 24.9.2015 sme spustili (rodičia) novú webovú stránku materskej škôlky v Košiciach - Barci, kde sa pokúsime informovať rodičov o všetkom, čo sa deje a bude diať v živote našich detí navštevujúcich našu MŠ. Všetky oznamy a pripravované, či už uskutočnené akcie nájdete v rubrike "Novinky"

A nielen to! Pokúsime sa zodpovedať na vaše otázky: pani učiteľky môžete kontaktovať na mailovej adrese: zastupcamsbarca@gmail.com, do predmetu uviesť meno p.učiteľky. Odpovedia Vám každý piatok, ak budete aktívne písať dohodneme sa s nimi aby odpovedali 2x do týždňa.
Čo sa týka nápadov ako vylepšiť web, píšte na zastupcamsbarca@gmail.com, odpovedať budem často :-)

Vďaka web stránke budeme mať možnosť vyjadriť svoj názor, hlasovať (pripravujeme anketové otázky pre rodičov), byť informovaní o financiách vyzbieraných prostr. ZRMŠ, plánovaných investíciách, sponzorských daroch (web stránka nás bude stáť  €23,95 ročne t.j. platba za doménu webu), budeme môcť zorganizovať častejšie stretnutia rodičov našich detí pri rôznych akciách, rodičovské združenia, či združenia rady rodičov a to nielen raz ročne! 

Tešíme sa, že sa aktívne zapojíte do vytvárania tejto webovej stránky svojimi nápadmi, návrhmi ako zlepšiť web a spoluprácu s MŠ :-)

Novinky

Zabezpečenie bezpečnosti detí v MŠ

19.10.2018 11:28
Na základe usmernenia vydaného zriaďovateľom Mesto Košice, budeme striktne postupovať podľa...

Stravovanie v MŠ

20.06.2017 10:32
Na základe vyjadrenia RÚVZ sa naša materská škola bude striktne držať uvedenej...