Oznamy

Vianočné fotenie

22.10.2021 08:59
Vážení rodičia, 16.11.2021 sa uskutoční vianočné fotenie detí. Prikladám možnosť výberu balíka. Prípadný záujem poprosím nahlásiť p.učiteľke v triede dieťaťa.

Školský poriadok

28.09.2021 10:52
Vážení rodičia v sekcii :  O škôlke - záväzné dokumenty je zverejnený prerokovaný a schválený Školský poriadok Žiadam Vás, aby ste sa s obsahom oboznamili. Ďakujem

ZBER PAPIERA .- OPAKOVANÝ

23.09.2021 11:51
Vážení rodičia v termíne od 02.11..2021 do 05.11.2021 sa uskutoční zber papiera. Prosíme Vás, aby ste papier nosili riadne zviazaný a odovzdávali ho upratovačkám pri vstupe do MŠ Ďakujeme

ZRMŠ - celoškolské

06.09.2021 10:33
Vážení rodičia, dňa 13.09.2021 o 16,00 sa uskutoční úvodné ZRMŠ v priestoroch školského dvora. Vaša účasť je dôležitá. Chcem Vás upozorniť, že vzhľadom na pandemickú situáciu sa ZRMŠ môže zúčastniť LEN 1 rodič  Program: 1. Otvorenie ZRMŠ 2. Kolektív MŠ, členovia ZRMŠ a Rady školy 3....

Prevádzka MŠ od septembra

26.08.2021 10:48
Vážení rodičia Materská škola bude od 02.09.2021 v prevádzke v čase od 7,00 do 17,00 hod

Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti a Potvrdenie o chorobe

19.08.2021 08:52
Vážení rodičia, prosíme Vás, aby ste venovali pozornosť aktuálne platnému školskému semafóru na šk.rok 2021/2022, najmä stranám 10,11,12. Ďakujem Oznámenie-o-výnimke-z-karantény.docx (19381) Písomné-vyhlásenie-návštevníka-o-bezpríznakovosti.docx (19213) Písomné-vyhlásenie-o-bezpríznakovosti.docx...

Obedy zadarmo a daňový bonus na dieťa od 1.8.2021 PREDŠKOLÁCI

10.08.2021 13:38
  Vážení rodičia Vzhľadom na právne úpravy zákona o dotáciách účinné od 01.08.2021 sa v súvislosti s poskytnutím dotácie na stravu na obdobie od 01.09.2021 do 31.12.2021 upravujú povinnosti a podklady, o ktorých si Vás týmto dovoľujeme informovať. Celé...

Podpora ochrany detí pred násilím

06.04.2021 10:17
Dovoľujeme si sprostredkovať Vám  žiadosť ÚPSVaR Košice, koordinátorky ochrany detí pred násilím Brožúra-k-manuálu.pdf (430474) Linky-pomoci.pdf (435086) Manuál-pre-identifikáciu-syndrómu-CAN-pre-subjekty-participujúce-na-ODPN.pdf (1387358) Zastavme-násilie-aj-v-čase-izolácie.pdf...

Zmena výšky poplatku za MŠ od 01.04.2021

06.04.2021 08:42
Vážení rodičia, MZ Košice, uznesením č. 565 z 8. februára 2021, čl. I. Všeobecné záväzné nariadenie mesta Košice č. 103, upravuje výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadenia, ktorých je zriaďovateľom je mesto Košice, takto : - za pobyt dieťaťa v MŠ uhradí zákonný...

Výsledky volieb

17.09.2020 16:05
Kandidáti do Rady rodičov: Hríbová Mária - 13 hlasov Korečko Július - 13 hlasov Ing. Krištof Peter - 10 hlasov --------------------------------------- p. Hríbová Mária sa vzdala predsedníctva v prospech p. Júliusa Korečku     Kandidáti do Rady školy: RnDr. Vranec Peter - 11...
1 | 2 >>

Vitajte na našom rodičovskom webe MŠ

Dňa 24.9.2015 sme spustili (rodičia) novú webovú stránku materskej škôlky v Košiciach - Barci, kde sa pokúsime informovať rodičov o všetkom, čo sa deje a bude diať v živote našich detí navštevujúcich našu MŠ. Všetky oznamy a pripravované, či už uskutočnené akcie nájdete v rubrike "Novinky"

A nielen to! Pokúsime sa zodpovedať na vaše otázky: pani učiteľky môžete kontaktovať na mailovej adrese: zastupcamsbarca@gmail.com, do predmetu uviesť meno p.učiteľky. Odpovedia Vám každý piatok, ak budete aktívne písať dohodneme sa s nimi aby odpovedali 2x do týždňa.
Čo sa týka nápadov ako vylepšiť web, píšte na zastupcamsbarca@gmail.com, odpovedať budem často :-)

Vďaka web stránke budeme mať možnosť vyjadriť svoj názor, hlasovať (pripravujeme anketové otázky pre rodičov), byť informovaní o financiách vyzbieraných prostr. ZRMŠ, plánovaných investíciách, sponzorských daroch (web stránka nás bude stáť  €23,95 ročne t.j. platba za doménu webu), budeme môcť zorganizovať častejšie stretnutia rodičov našich detí pri rôznych akciách, rodičovské združenia, či združenia rady rodičov a to nielen raz ročne! 

Tešíme sa, že sa aktívne zapojíte do vytvárania tejto webovej stránky svojimi nápadmi, návrhmi ako zlepšiť web a spoluprácu s MŠ :-)

Novinky

Zabezpečenie bezpečnosti detí v MŠ

19.10.2018 11:28
Na základe usmernenia vydaného zriaďovateľom Mesto Košice, budeme striktne postupovať podľa...

Stravovanie v MŠ

20.06.2017 10:32
Na základe vyjadrenia RÚVZ sa naša materská škola bude striktne držať uvedenej...