Oznamy

Platby z Vašich príspevkov

24.05.2023 13:00
Vážení rodičia, do podkapitoly výdavky sme zverejnili ďalšie platby z Vašich príspevkov. 

Dôležité

16.05.2023 09:26
Rodičia detí, ktorých súrodenci navštevujú ZŠ, prosím dôsledne skontrolujte deťom vlasy, pretože máme vedomosť o výskyte vší medzi deťmi a už aj v MŠ sa dnes vyskytli. 

Výlet na Alpínku náhradný termín

10.05.2023 13:17
Vážení rodičia dňa 25.05.2023 sa uskutoční celodenný výlet na Alpínku Všetky náklady budú hradené z príspevkov rodičov. Odchod bude o 8,45 autobusom do Čermeľa Čermeľ - Alpínka 9,30 vláčikom Alpínka od 10,00 do 11,00 program v 4 centrách s animátormi Alpínka -  Barca - autobus...

Zelený certifikát

03.05.2023 13:21
Naša materská škola získala: Zelený certifikát a logo ste získali za odovzdaný elektroodpad a/alebo použité batérie v roku 2022. Tento dokument je potvrdením, že Vaša spoločnosť/organizácia pristupuje zodpovedne k ochrane životného prostredia aj správnym triedením...

Podmienky čerpania dotácie na stravu

30.03.2023 13:04
Podmienky čerpania dotácie v tej forme ako je teraz, od 01.05.2023 končia. Od 01.05.2023 majú všetky deti v poslednom ročníku MŠ (prípravkári) a žiaci v ZŠ,  na základe  podania uvedenej  Žiadosti,  nárok  na dotáciu na obed bez toho, aby prišli...

Fotenie detí

22.03.2023 11:26
19.05.2023 sa uskutoční záverečné fotenie detí + fotenie detí na tablo

O psíkovi, ktorý hľadal odvahu

22.03.2023 11:25
Deti sa zúčastnia bábkového divadielka 13.04.2023 o 9,30 hod Vstupné je 3,-€ +1.50,- doprava / osoba  

OZNÁMENIE O ZÁPISE DETÍ na šk.rok 2023/2024

01.03.2023 10:31
Zápis detí do materskej školy Materská škola Hečkova 13, Košice – Barca 040 17    Termín:           02.05.2023   od 10.00 hod.   do 13.00 hod....

ZMENA VÝŠKY POPLATKOV - ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ

09.01.2023 12:11
Od 1.1.2023 sú poplatky za stravu dieťaťa nasledovné: Desiata          0,55 eur Obed              1,30 eur  Olovrant          0,45 eur SPOLU:           2,30 eur  + Réžia...

Oznam o zmene vo výške poplatkov za MŠ

03.01.2023 10:48
Vážení rodičia v prílohe Vám preposielam : Všeobecne záväzné nariadenie mesta Košice č. 237 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mesto Košice. Prosím o preštudovanie zmien, ktoré Vás čakajú v oblasti platieb vzn237.pdf...
1 | 2 | 3 >>

Vitajte na našom rodičovskom webe MŠ

Dňa 24.9.2015  spustili rodičia novú webovú stránku materskej školy v Košiciach - Barci, kde sa pokúsime informovať rodičov o všetkom, čo sa deje a bude diať v živote našich detí navštevujúcich našu MŠ. Všetky oznamy a pripravované, či už uskutočnené akcie nájdete v rubrike "Novinky"

A nielen to! Pokúsime sa zodpovedať na vaše otázky: pani učiteľky môžete kontaktovať na mailovej adrese: msbarca@azet.sk , do predmetu uviesť meno p.učiteľky. 

Vďaka web stránke budeme mať možnosť vyjadriť svoj názor, hlasovať (pripravujeme anketové otázky pre rodičov), byť informovaní o financiách vyzbieraných prostr. ZRMŠ, plánovaných investíciách, sponzorských daroch (web stránka nás bude stáť  €23,95 ročne t.j. platba za doménu webu), budeme môcť zorganizovať častejšie stretnutia rodičov našich detí pri rôznych akciách, rodičovské združenia, či združenia rady rodičov a to nielen raz ročne! 

Tešíme sa, že sa aktívne zapojíte do vytvárania tejto webovej stránky svojimi nápadmi, návrhmi ako zlepšiť web a spoluprácu s MŠ :-)

Novinky

Zabezpečenie bezpečnosti detí v MŠ

19.10.2018 11:28
Na základe usmernenia vydaného zriaďovateľom Mesto Košice, budeme striktne postupovať podľa...

Stravovanie v MŠ

20.06.2017 10:32
Na základe vyjadrenia RÚVZ sa naša materská škola bude striktne držať uvedenej...