Daňová Alena

Riaditeľka MŠ:

Telefón: +421 55 68 55 068

Mobil: 0907 900 103

Email: