Borzová Iveta

 

Vedúca šk.jedálne:

Telefón: +421 55 68 55 064

Mobil: +421 907 900 151

Email: