ZBER PAPIERA od 16.10.- 20.10.2017 POZOR ZMENA!!!!!

12.10.2017 11:23

Od 16.10.2017 do 20.10.2017 bude v areáli materskej školy pristavený objemový kontajner na papier.

Prosíme rodičov, aby sa zapojili do zberu a priniesli starý papier.

PREDĹŽILI SME TERMÍN ZBERU DO 27.10.2017

Ďakujeme