Voľby tr.dôverníkov v II. a IV. tr.

14.10.2015 16:00
Dňa 14.10.2015 sa konali doplňujúce voľby triednych dôverníkov v II. a IV. triede, nakoľko triedni dôverníci za tieto triedy odstúpili.
 
p. JUDr. Sukovskej a Gregovej ďakujeme za doterajšiu spoluprácu.
 
Nové zloženie triednych dôverníkov (tr.zástupcov):
I.tr. Alena Buľková
II.tr JUDr. Ivana Puchallová, PhD.
III.tr. Mgr. Viktória Kohl
IV.tr. Mgr. Zuzana Čižmárová
 
Zároveň rodičia vyjadrili písomný súhlas, aby triedni dôverníci boli aj členmi Rady rodičov pri MŠ.