Vianočná besiedka s burzou

27.12.2015 16:00

Riaditeľstvo materskej školy ďakuje všetkým rodičom za pomoc a spoluprácu pri organizovaní

VIANOČNEJ BESIEDKY a 1. VIANOČNEJ BURZY!

Ďakujeme mamičkám, deťom a pedagogickému zboru za prípravu vianočných darčekov a vianočných perníkov.

Výťažok z tejto burzy vo výške €203,- bude použitý na modernizáciu didakticko-materiálneho zabezpečenia MŠ.
Veríme, že tento 1.ročník VIANOČNEJ BURZY sa stane súčasťou VIANOČNEJ BESIEDKY aj v ďalších rokoch.

Bc. Miriam Kantorová a kol.

Rada rodičov spolu s ostatnými rodičmi MŠ ďakuje celému zboru našej MŠ za zorganizovanie Vianočnej besiedky,

počas ktorej sme sa mohli tešiť z vystúpenia naších detí a tráviť tak spoločne tento vzácny vianočný čas!