VENUJTE PROSÍM POZOR TÝMTO OZNAMOM - Dodatok k oznamu o lekárskom potvrdení

10.07.2017 09:30

1.  Dňa 04.09.2017 je potrebné doniesť pre dieťa  vlastný vankúš a paplón aj obliečky

 

2. Dňa 04.09.2017 je potrebné doniesť už vyplnené tlačivá: - evidenčný list dieťaťa

                                                                                               - splnomocnenie / na preberanie dieťaťa z MŠ /

                                                                                               - fotokópiu zdravotného preukazu

                                                                                               - potvrdenie detského lekára o zdravotnom stave dieťaťa  nie staršie ako 3 dni / vzhľadom na to, že piatok je 01.09.2017 štátny sviatok, automaticky platí potvrdenie s dátumom 31.08.2017 /

Obe tlačivá sú prístupné na stránke mš v sekcii O Škôlke - dokumenty