Oznam pre rodičov budúcich prvákov

03.02.2017 10:15

oznam o posúdení šk.zrelosti.doc (27136)

 

Presný dátum depistáže školským psychológom Vám bude oznámený po dohode s CPPP