Návšteva ZŠ

17.03.2017 10:54

Dňa 23.03.2017 sa prípravkári z našej materskej školy zúčastnia Dňa otvorených dverí v Základnej škole Abovská. Zoznámia sa s prostredím, ktoré na ne čaká od septembra. Budú mať možnosť vidieť, ako prebieha vyučovací proces, zapojiť sa do edukačných aktivít