Mobilné planetárium

16.02.2017 11:11

Dňa 20.04.2017 navštívi našu materskú školu odborný lektor, ktorý deťom pútavým spôsobom priblíži zaujímavosti o Vesmíre.

Vstupné je 2,50€ / hradené zo zdrojov ZRMŠ