LETNÉ PRÁZDNINY - Prevádzka v MŠ

15.06.2017 11:24

Vážení rodičia

Materská škola bude zatvorená v čase od 31.07.2017 do 25.08.2017

Materská škola bude v prevádzke od 28.08.2017

Náhradná Materská škola je na ul. Miškovecká 20

Požiadavku na náhradnú MŠ je potrebné nahlásiť RŠ do 26.06.2017