Dopravná výchova v MŠ

22.09.2017 11:55

Dňa 21.09.2017 našu materskú školu navštívila príslušníčka PZ, aby deti oboznámila hravou formou s pravidlami v cestnej doprave.

Deti spoznávali základné dopravné značky, získali informácie ako sa pohybovať po ceste a po chodníku.

Mali možnosť zistiť, ako sa správa človek pod vplyvom omamných a návykových látok

Fotografie viď. fotoalbum