Aktivity v materskej škole

12.09.2017 13:21

20.09.2017 sa uskutoční beseda s členmi PZ odb. doprava na tému " Dopraváčik"

25.09. - 26.09.2017  sa uskutočnia besedy s lektormi RÚVZ vrámci Dňa zdravia na tému : " Zdravá strava a ústna hygiena"

27.09.2017 sa v MŠ bude konať "Deň ovocia " Prosíme rodičov, aby na tento deň zabezpečili pre svoje dieťa rôzne druhy ovocia

05.10.2017 sa uskutoční na ihrisku "Šarkaniáda"  s rodičmi - bližšie info sa dozviete včas. Zatiaľ však porozmýšľajte nad najkreatívnejším šarkanom, ktorý 

bude ocenený :)

Kantorová Miriam