2% zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby

17.02.2017 10:02

Vážení rodičia

Obraciame sa na Vás s prosbou, aby ste našej materskej škole aj v tomto roku poukázali na účet ZRŠ príspevok vo výške 2% zo zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby.

Všetky finančné prostriedky budú využité na modernizáciu pomôcok a zariadenia v nešej materskej škole

Vopred Vám ďakujeme

Bc. Miriam Kantorová

Tlačivo sa nachádza na stránke materskej školy v dokumentoch ako aj v priestoroch materskej školy