Naše triedy

 Čo nám odkazujú naše deti?

V MŠ nás pani učiteľka vedie k utváraniu elementárnych základov empatie, schopnosti chápať, akceptovať a brať v plnej miere ohľad na našich kamarátov a preto prosíme, zvážte náš zdravotný stav, aby sme náhodou nenakazili ostatné deti, ktoré sa do MŠ vrátili už vyliečené z choroby.

Nedávajte nám do MŠ rôzne cenné predmety, sladkosti, čaj, stravu, ani hračky, predídeme tak nežiadúcim momentom, ktoré na ostatných našich kamarátov zle vplývajú a často sú zdrojom našich konfliktov. 

 
 

I.trieda SLIMÁČIKY

           

Učiteľka: Jarmila Grantnerová

Učiteľka: Jaroslava Andelová

Bóna     Matej

Kolesárová Nina

Kováč Tobias

Kozárová Sofia

Krištof Vratislav

Kurucová Adela

Lacko  Oliver

Lešková Aexandra

Maliňák Daniel

Šimková  Emma

Štefko  Dávid

Vencel Ondrej

Rendošová Alexandra

Matiová Dominika

 

 

 

 

II.trieda LIENKY

             

 

Učiteľka: Zuzana Guľová

Učiteľka: Dana Belušová

Buľková Michaela

Čerkalová Sofia

Doboš Samuel

Ferencz Martin

Haľková Natália

Hríbová Tamara

Kolesárová Sára

Krajňáková Natália

Krištof Filip

Kuruc Kristián

Langer Viliam

Matisová Nina

Paštrnák Boris

Valentová Ivana

Vranec Marek

Štefanik Lukáš

 

 

III.trieda STONOŽKY

                   

Učiteľka: Bc. Miriam Kantorová

Učiteľka: Iveta Kajatyová

Bakši Filip
Bodnár Matej
Derianová Sofia
Gabzdil Tomáš
Géciová Liana
Krausová Timea
Kyselica Tomáš
Molnár Dávid
Nagy Nicolas
Obšitošová Bianka
Puchallová Ella
Sukovský Matúš
Trojčáková Tamara
Veselý Martin
 
 

 

IV.trieda MOTÝLIKY

                   

Učiteľka: Kamila Boldižárová

Učiteľka: Mgr. Zuzana Galajdová

Babjak Jozef
Brečko Filip
Grega Benjamín
Grega Filip
Horňák Matúš
Kišeľa Matúš
Kišeľa Lukáš
Kišová Anna
Lacko Lukáš
Nogová Ema
Nogová Ela
Pitnerová Sofia
Šimčáková Natália
Šimčáková Nikola
Trebišovský Lukáš