Oznamy

Správa o výchovno vzdelávacej činnosi

12.12.2023 10:56
Vážení rodičia,  v sekcii dokumenty je zverejnená spáva o VVČ za minul školský rok

NÁHRADNÁ MATERSKÁ ŠKOLA

06.12.2023 12:55
Žiadame rodičov, ktorí majú záujem o náhradnú materskú školu (MŠ Smetanová) počas vianočných sviatkov, aby túto skutočnosť nahlásili v kmeňovej triede. Ďakujeme

FOTKY

06.12.2023 12:52
Žiadame rodičov, aby do 08. 12. 2023 uhradili platbu za fotky (vianočné fotenie). Ďakujeme

KIAHNE

04.12.2023 14:31
Oznamujeme rodičom, že v materskej škole máme hlásený prvý výskyt kiahní. Prosíme o zvýšenú obozretnosť.

Prerušenie prevádzky MŠ

20.11.2023 13:25
Vážení rodičia po konzultácii s RÚVZ bude z dôvodu vysokej chorobnosti detí v dňoch 21.11.2023 -až  24.11.2023 prevádzka materskej školy prerušená.  Prevádzka bude opäť od 27.11.2023

Október, mesiac úcty k starším

12.10.2023 12:05
Vážení rodičia,  mesiac október je mesiacom, kedy prejavujeme úctu k starým rodičom ešte intenzívnejšie, než vo všedné dni. Aj naše deti si preto pripravujú pre svojich starkých milé vystúpenie. Poobedie pre starkých sa uskutoční 26.10.2023 o 15:00 hod. v priestoroch MŠ.  Prosíme mamičky,...

Halloween

12.10.2023 11:53
Už sa to blííííííži.  25. 10.2023 sa bude zostrašidelnievať v KD Barca. Pozývame rodičov a deti dňa 25.10.2023 o 15:30 hod. na halloweensku diskotéku spojenú so súťažou o najkrajšiu tekvicu.  Pokyny: 1. deti prídu v doprovode rodičov do KD, 2. do KD rodičia prinesú vyrezanú tekvicu, 3....

Záujem o MŠ v čase vianočných prázdnin

06.10.2023 10:59
Žiadam rodičov, ktorí budú potrebovať náhradnú MŠ v čase od 27.12.2023 do 05.01.2024 , aby túto skutočnosť nahlásili v kmeňovej triede dieťaťa. Žiadam vás, aby ste potrebu MŠ dôkladne zvážili, pretože nahlásenie bude záväzné Náhradná MŠ bude na ul. Smetanová

Rodičia, deti a panie učiteľky našej škôlky na FB

14.09.2023 10:51
Vážení rodičia na Facebooku máme vytvorenú uzatvorenú súkromnú skupinu. V tejto skupine zverejňujeme všetky aktivity, videá, fotky, oznamy, zdieľame spoločne s Vami život Vašich detí. Ak máte záujem podieľať sa spoločne s ostatnými rodičmi na živote našich - vašich detí v našej mš, prosím...

Možnosť prihlásiť svoje dieťa do dramatického krúžku

13.09.2023 13:20
Dávame do pozornosti možnosť prihlásiť svoje dieťa do dramatického krúžku v priestoroch MŠ. Práca v krúžku začne od 01.10.2023 pod vedením p.u. Grantnerovej a Tóthovej
1 | 2 | 3 >>

Vitajte na našom rodičovskom webe MŠ

Dňa 24.9.2015  spustili rodičia novú webovú stránku materskej školy v Košiciach - Barci, kde sa pokúsime informovať rodičov o všetkom, čo sa deje a bude diať v živote našich detí navštevujúcich našu MŠ. Všetky oznamy a pripravované, či už uskutočnené akcie nájdete v rubrike "Novinky"

A nielen to! Pokúsime sa zodpovedať na vaše otázky: pani učiteľky môžete kontaktovať na mailovej adrese: msbarca@azet.sk , do predmetu uviesť meno p.učiteľky. 

Vďaka web stránke budeme mať možnosť vyjadriť svoj názor, hlasovať (pripravujeme anketové otázky pre rodičov), byť informovaní o financiách vyzbieraných prostr. ZRMŠ, plánovaných investíciách, sponzorských daroch (web stránka nás bude stáť  €23,95 ročne t.j. platba za doménu webu), budeme môcť zorganizovať častejšie stretnutia rodičov našich detí pri rôznych akciách, rodičovské združenia, či združenia rady rodičov a to nielen raz ročne! 

Tešíme sa, že sa aktívne zapojíte do vytvárania tejto webovej stránky svojimi nápadmi, návrhmi ako zlepšiť web a spoluprácu s MŠ :-)

Novinky

Zabezpečenie bezpečnosti detí v MŠ

19.10.2018 11:28
Na základe usmernenia vydaného zriaďovateľom Mesto Košice, budeme striktne postupovať podľa...

Stravovanie v MŠ

20.06.2017 10:32
Na základe vyjadrenia RÚVZ sa naša materská škola bude striktne držať uvedenej...